ŞİRKETLERDE YOLSUZLUKLAR NASIL YAPILIYOR?  ÇARESİ NEDİR?

Şirketinizde yolsuzluğun nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor musunuz?
Öyleyse şirketinize hiç Check-up yaptırınız mı?

SİTE VE AVM YÖNETİMLERİNDE DENETİMİN FAYDALARI NELERDİR?                                            

 1. Konut-işyeri ve AVM’lerde site profesyonel yönetim kültürü nasıl oluşturulur?

MALİ DEDEKTİFLİK NEDİR?
NEDİR ÖZEL MALİ DEDEKTİFLİK?

 1. Tüm olayların arka planını sorgular, araştırır ve raporlar

ŞİRKETLERDE İFLAS ERTELEMENİN AVANTAJLARI NELERDİR

Şirketler; kuruluş -ticari faaliyetin devamı ve iflas erteleme kanuni bir haktır
Şirketlerin son işlemleri; ya tasfiyeye süreci ile yada iflas süreci ile sona erer

SPORCULAR NE KADAR VERGİ VERİR VE VERGİ AVANTAJLARI NELERDİR?    

 1. Profesyonel ve amatör sporcuların vergi avantajları nedir? Nasıl faydalanırlar?
 2. Transfer ücretlerinin vergilendirilmesi?

1. PAKET (HİLE  CHECK-UP  PAKETİ)

ŞİRKET  İÇİ  HİLE DENETİMİ – HİLE YAPILAN SİSTEM EKSİKLİKLERİ  TESPİTİ- ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz, araştırmacı muhasebeci, hile denetçisi veya incelemecisi olarak çalışıp, özet olarak aşağıdaki alanlarda hizmet veriyoruz.

 • Mali yaptırım getiren Vergi Cezaları (Vergi Ziyaı- Usulsüzlük- İş yeri kapama)
 • Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren vergi suçları(kaçakçılık- mükellifin özel işlerini yapma- mahremiyetinin ihlali)

 • Özel (Şahsi) vergilendirme- beyanname (Menkul- gayri menkul)
 • Özel mali ve hukuki risklerin çözümü
 • Ücret Bordroları tanzimi- Bildirgeleri

 • Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu
 • Yabancı Sermayeli Firmaların İrtibat Büroları Çalışması
 • Vergi ve SSK Kurum ve Kuruluşlarındaki İşlemler

Ülkemizdeki işletmelerin çoğunluğunu oluşturan aile işletmelerinin, kendilerine özgü yapısı,sosyal ve psikolojik boyutları, gelişme potansiyelleri ve temel problemleri dikkate alındığında, klasik bir danışmanlık anlayışının çok ötesinde özel önem, titizlik,uzmanlık ve deneyim gerektiren bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Gün geçtikçe artan rekabet ortamında  kuruluşların sürdürülebilir ve karlı büyümeyi sağlayabilmeleri için; stratejik değişimlere hızla uyum sağlayabilmeleri, müşteriye sundukları ürün ve hizmetlerde farklılaşmaları ve iş süreçlerinin verimliliğini arttırmaları gerekiyor.

 1. Şirket yöneticilerine ve çalışanlarına FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

YATIRIM DANIŞMANI ŞİRKETLERE NE SAĞLAR

 1. Şirketlerde hızlı büyüme nasıl gerçekleşir?
 2. Hızlı büyümenin getirdiği tehlikeler nelerdir?

ŞİRKETİMİN DEĞERİ NEDİR?
Ortak olurken veya ortaklıktan ayrılırken nelere dikkat etmeliyim?

 1. Şirket hisse değeri nedir? Şirketim kaç para eder?

VAKIF VE DERNEK OLMANIN AVANTAJLARI NELERDİR                                

 1. Vakıf ve dernek kuruluşları ve vergisel avantajları
 2. Vergiden istisna vakıflar

SANATÇI -  OYUNCU - TİYATROCU VE SANAT EMEKÇİLERİNDE VERGİ AVANTAJLARI NELERDİR?
Emekle-  alın teri ile para kazananlar olarak sanatçılarda vergi muafiyeti nelerdir?
Nasıl vergi dışı kalınır?

İÇ DENETİMİN ŞİRKETLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

 1. Şirketlere iç denetim ne nedir-ne kazandırır?
 2. Şirketlerde iç kontrol sistemlerinin kurulması -işletilmesi-denetiminde iç denetçinin rolü nedir?

Bu kapsamda iki ana çalışma alanında hizmet veriyoruz.

 • Hangi Hallerde Mahkemeye Müracaat Edilir
 • İş Kanunu Açısından İşçi-İşverenin Doğan Hakları
 • İhbar-Kıdem Tazminatı Hak Kazanma Koşulları

 • Mahkemelerde neler delil olarak sunulur
 • Ticari defterler hangi hallerde delil olarak değerlendirilir? Delil niteliği
 • Ticari defterlerin Mahkemeye sunulması mecburi mi. Getirilmesi için
 • zorlanabilirmi

Kurum ve Şahısların Mali mevzuat sıkıntılarında ve davalarında çözüme yönelik çalışmalar yapmak ve :

Ülkemizde gelişen alış veriş kültürü ile AVM ler şehirlerde her sempte olmaya başladı.AVM lerde kiralar yabancı para olarak endekslenerek hesaplanmakta ve kira tahsilatları yapılmaktadır.

Mevcut durum analizi çalışması ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan, hususların tespiti hedeflenir. Kurumun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenir.

Şahsi ve Kurumlarda kurum içi ve kurum dışı isteğe bağlı olarak bağımsız denetimler ve raporlar sunmak , fizibilite çalışması yapmak ve :

1-Verilen Hak edişin   SGK  – VERGİ İDAİRESİ Ödemelerinin Denetimi

2- Alt Firma  Ödemelerinin  Denetimi

  KİŞİSEL|          KURUMSAL